0212 325 22 18

ÜYE OL

Ad Soyad
Cinsiyet Bay Bayan
TC. Kimlik No
Doğum Tarihi
Cep Telefonu
E-Mail
Şifre
Şifre Tekrarı
Referans
(Sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.)
Üyelik Sözleşmesi
Sigortamakinesi.com Site Kullanıcı Sözleşmesi

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Sigortamakinesi.com internet sitesini kullanmakla veya Sigortamakinesi.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

Sigortamakinesi.com Taft Sigorta Brokerlik Hizmetleri A.Ş. (Sigortamakinesi.com), işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Sigortamakinesi.com’un değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Sigortamakinesi.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.1. Sigortamakinesi.com

Sigortamakinesi.com, sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta brokerliği kuruluşudur. Sigortamakinesi.com, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Sigortamakinesi.com‘un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya ünvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.3. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın www. sigortamakinesi.com web sitesine giriş yapmasıyla, Üye’nin, www. sigortamakinesi.com web sitesindeki Üye Ol adımındaki bilgileri doldurduktan sonra “Üye Ol” kutucuğunu tıklaması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye Sigortamakinesi.com’u sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta brokeri olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme Sigortamakinesi.com’un vereceği sigorta brokerlik hizmetine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

• http://www.sigortamakinesi.com/4. Sigortamakinesi.com’un Sorumlulukları

Sigortamakinesi.com’un sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Sigortamakinesi.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

Sigortamakinesi.com, Kullanıcı/Üye tarafından Sigortamakinesi.com’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Sigortamakinesi.com, girilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

Sigortamakinesi.com www.sigortamakinesi.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Sigortamakinesi.com personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Sigortamakinesi.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Sigortamakinesi.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Sigortamakinesi.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.sigortamakinesi.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sigortamakinesi.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Sigortamakinesi.com, kullanıcılara / üyelere ve kullanıcıların / üyelerin www.sigortamakinesi.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Sigortamakinesi.com’dan hizmet alınmış olması Sigortamakinesi.com’un, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Sigortamakinesi.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Sigortamakinesi.com, sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.

Sigortamakinesi.com sitesinde Poliçe prim tahsilatı veya her hangi bir ürün için online alışveriş imkanı yoktur ve hiç bir şekilde kredi kartı bilgisi istenmemektedir.

Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde Sigortamakinesi.com’dan bu konuda bir talepte bulunulamaz. Sigortamakinesi.com, sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.5. Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı/Üye, Sigortamakinesi.com’un site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.6. Fikri Mülkiyet Hakları

Her Hakkı Saklıdır ©

İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Sigortamakinesi.com veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye Sigortamakinesi.com sitesini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Sigortamakinesi.com'un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler Sigortamakinesi.com'un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Sigortamakinesi.com'un yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.7. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.8. Diğer

Size verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle söz konusu hesap adınızı/numaranızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayınız. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenizin değiştirilmesini Sigortamakinesi.com’dan isteyiniz.

Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Sigortamakinesi.com, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Sigortamakinesi.com, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemize veya web sitemizden kurulan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt Sigortamakinesi.com için bağlayıcı değildir.

Sigortamakinesi.com, bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge Sigortamakinesi.com tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sigortamakinesi.com sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Sigortamakinesi.com ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Sigortamakinesi.com bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Sigortamakinesi.com, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Sigortamakinesi.com, web sitesinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Sigortamakinesi.com web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Sigortamakinesi.com’da yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı Sigortamakinesi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Sigortamakinesi.com'a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Sigortamakinesi.com'a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Sigortamakinesi.com’un münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.User Agreement

Everyone who visits this website or requests a service provided by this website, agrees all of the terms and the conditions stipulated in the present “User Agreement”. You undertake to be bound by all terms and the conditions of this contract, the provisions set forth in the “Privacy Policy” which is an integral part of the present “User Agreement” and all other instructions on this website by using Sigortamakinesi.com website and requesting to benefit from the services provided by Sigortamakinesi.com. You may not have an access or may not use this site if you do not accept the terms hereof. In such a case you should immediately stop using the website.

Sigortamakinesi.com Insurance and Reinsurance Brokerage Services, Inc. (Sigortamakinesi.com), reserve the right to make changes in the present “User Agreement”, “Privacy Policy” and other instructions on this site without prior notice. The changes will be valid from the date they are published in this website. It is the user’s responsibility to follow-up the changes. Sigortamakinesi.com is not responsible to notify the changes to you. You shall be considered to agree on these changes by continuing to benefit from Sigortamakinesi.com services.1. Sigortamakinesi.com

Sigortamakinesi.com is an insurance and reinsurance brokerage company representing those who want to obtain an insurance or reinsurance contract, protecting their interests by being completely impartial and independent about the selection of the insurance companies and intermediating between those who want to obtain an insurance contract and insurance companies for the purpose of the conclusion of insurance contracts. Sigortamakinesi.com carries out preparatory works before the contract execution and if necessary provide assistance during the performance of those contracts or compensation payments thereunder. Our company carries out its activities according to the provisions of relevant legislation and under license given by the Turkish Prime Ministry Under secretariat of Treasury.2. Who Can Benefit from The Service

All individuals and legal entities who are competent to use the civil rights may benefit from the services provided by Sigortamakinesi.com. Minors under 18, incapacitates and those who do not have mental capacity can only process through the parent or legal representatives. You must enter your real name or title, your phone number and valid credit card information to the system in order to have the policy. You can also request insurance in your name, but for the benefit of third parties.3. Beginning of The Insurance Coverage

The insurance coverage begins after the insurance policy has been issued through Sigortamakinesi.com in line with agreed conditions and after the payment of the advance premium and the policy shall be subject to the special and general conditions set forth therein. The couvert may be given by the insurance company before the policy has been issued.4. Responsibilities of Sigortamakinesi.com

Sigortamakinesi.com’s responsibility is limited to the provision of the services explicitly indicated in the website regarding obtaining an insurance policy and the assistance for the payments of insurance compensations. The rights and the responsibilities of the insurance policy belong to the parties of the insurance contract; Sigortamakinesi.com is not responsible for the performance of the rights and responsibilities thereunder. Procuring services from Sigortamakinesi.com shall not be deemed or imply that Sigortamakinesi.com guarantees the performance of insurer’s or insuree’s undertakings under the insurance policy. Therefore Sigortamakinesi.com is not responsible for any debts under the insurance policy. The insurance coverage is only supplied by the insurance companies. Sigortamakinesi.com does not supply insurance coverage; it only intermediates between insurance companies and insurers in order to arrange a contract. All of the information in our website about the conditions, coverage, rate level and cost are the information obtained from the insurance companies. In case of changes made by insurance companies, no claim can be asserted against Sigortamakinesi.com. Sigortamakinesi.com does not guarantee either that the companies will provide insurance policies under the tems and conditions stipulated herein. The valid terms and conditions shall be those set forth in the actually issued insurance policies.5. Intellectual Property Rights

All Rights Reserved ©

All the registered or unregistered intellectual property rights such as the trade name, enterprise name, trademarks, patents, logos, designs, information and methods in the present site are owned by Sigortamakinesi.com or named owners and are protected by national and international law. Visiting or benefiting from the present site does not grant any right on suchintellectual property rights. By visiting or using this site, you undertake not to violate those intellectual property rights.

You can share your opinions and suggestions through the web site or by sending us an e-mail. By sharing your opinions and suggestions with us, you agree that Sigortamakinesi.com has right to use them.

Sigortamakinesi.com’s prior written consent is required for any kind of usage of the information contained in this website including but not limited to the reproduction, translation, storage, processing thereof. For this reason, the information contained in this website cannot be reproduced, published, copied, presented and/or transferred without the written permission of Sigortamakinesi.com. The total or a section of this website cannot be used on another website without permission. It is prohibited to give links to this website without the written permission of Sigortamakinesi.com.6. Other

The responsibility of all the operations made by the account name/number and password given to you belongs to you. For this reason, keep your account name/number and password secure, do not share with third parties. Demand Sigortamakinesi.com to change the account number and your password if it is necessary. Our website can only be used for lawful purposes and in compliance with the applicable laws. You undertake to comply with laws by using this website. Actions like making inaccurate statements, hiding damages to mislead the accident date, using false names and credit cards to obtain an unfair advantage etc. are criminal acts. Sigortamakinesi.com is authorized to take measures, to prevent these kinds of acts, such as prohibiting the access to the website, making a complaint etc.

Sigortamakinesi.com is completely free to accept or reject to provide a requested service.

The “links” to or from our website does not mean that we are in a legal relationship with other individuals and enterprises, undertaking their credibility, acting in the name of them, giving them an authorization or that we are responsible for their acts and operations. The commitment which is not directly and explicitly undertaken by us is not valid.

Sigortamakinesi.com does not guarantee that an uninterrupted access to the web page will be provided and the information will be complete and true. The statements in the present website are not considered to be legal commitments and they are not legally binding on us. No implied, explicit or legal guarantees including but not limited to no violation of third party rights, title, merchantability, fitness for a particular purpose and / or no computer virus is given. Any and all information and documentation provided in this website is presented by Sigortamakinesi.com for information purpose only, and we do not guarantee their accuracy and content. Therefore, Sigortamakinesi.com is not responsible for any direct / or indirect, material, moral damages and costs, the damages of the third parties caused by the operations or transactions based on the present information and documentation. Sigortamakinesi.com and/or its staff are not responsible for any kind of expense and damage arising directly or indirectly as a result of, including but not limited to, any failure, error, omission, interruption, transmission delay, computer virus, line or system failure, force majeure events even if they have been informed. Thus, Sigortamakinesi.com is not responsible for the mistakes, material or moral damages caused by the information and the visual content contained in this website.

All information contained herein may be changed without notice. Sigortamakinesi.com, can cancel, change any time any section of the site or limit some of the features and the information or the access to some of sections. Although Sigortamakinesi.com has taken the measures about virus protection, it does not guarantee anything. The user is advised to take necessary measures for protection from viruses.

The visitors and the members using the content and the services of Sigortamakinesi.com website can only operate with the legal personal or corporate purposes. The civil and criminal responsibility of their operations belongs to users themselves. Each user declares and undertakes that he/she will not provide any written, visual or auditory information or commit any act infringing third parties’ rights, and he/she here by grants Sigortamakinesi.com the exclusive right to use, process, store, announce and disclose to the third parties every kind of written, visual and auditory information provided by him/her.

Any disputes arising out or in connection with the services provided by our website shall be subject to Turkish Law and be submitted to the exclusive jurisdiction of Istanbul (central) courts and enforcement offices.
SİGORTA MAKİNESİ © 2020. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır.
Şahısların uğrayacağı zarardan Sigorta Makinesi sorumlu tutulamaz. Gizlilik Sözleşmesi
Designed by